Έτοιμες Λύσεις

Για πιο λόγο να επιλέξω VPN.

Οι περισσότερες εταιρίες απαιτούν την σύνδεση μεταξύ δυο η περισσοτέρων απομακρυσμένων σημείων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση PrivateNetworksώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται και λαμβάνονται μέσω μεγάλων ταχυτήτων από και προς την δικτυακής τους υποδομή. Αυτή η αρχιτεκτονική απαιτεί μια σύνδεση (αποκλειστικό κύκλωμα) από το οποίο μεταφέρονται τα ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα.

Η τεχνολογία VPNεπιτρέπει την σύνδεση δύο απομακρυσμένων σημείων μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένου καναλιού. Το όφελος είναι μεγάλο γιατί δεν απαιτείται η εκμίσθωση πανάκριβου κυκλώματος ζεύξης από τηλεπικοινωνιακό πάροχο (πχ HellasCom). Με την χρήση της κατάλληλης συσκευής Firewallείναι δυνατός ο διαμοιρασμός της χρήσης internet και της κίνησης VPNμέσω κρυπτογραφημένου καναλιού. Αποφεύγοντας την χρήση δύο συνέσεων στο internet(μια για publicκαι μια για privateεπικοινωνία).

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, τα ιδιωτικά δίκτια (privatenetworks) απαιτούν την χρήση πολλαπλών συνέσεων, ώστε να εξυπηρετηθεί και το privateκαι το publictransition. Η τεχνολογία VPNεπιτυγχάνεται μέσω κρυπτογραφημένου και απομονωμένου καναλιού επικοινωνίας. Η ιδιότητα αυτή επιτρέπει στο VPNτην χρήση κοινοχρήστων μέσων όπως το internet. Μέσω των πρωτοκόλλων IPsec, L2TP, PPP, PPTP διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων κατά την διάρκεια της μεταφοράς, την εμπιστευτικότητα τους αλλά και την ακεραιότητα τους.

Joomla SEO by MijoSEF